Tag Archives | Llibres Oficials

REGISTRE MERCANTIL, LIBRES D’ACTES

Segons la INSTRUCCIÓ DEL 12 DE FEBRER DEL 2015 de la Direcció General de Registres i Notariat, per els exercicis iniciats a partir del 29 de Setembre del 2013, els llibres de, I. Actes II. Registre de Socis III. Registre d’Accions Nominatives IV. De Contractes amb el Soci Únic S’hauran de registrar de forma telemàtica, […]

Continue Reading