RENDA 2014

NOU PERIODE: 7 D´ ABRIL FINS 30 DE JUNY

RECONDIN QUE:

 

Avisar en cas de que els descendent o ascendents hagin tingut ingressos superiors a 8.000 €, o hagin fet la declaració de la renda, inclòs el esborrany.
En cas de rebre les dades fiscals agrairíem la portessin per contrastar amb el que tenim.
En cas de ser professional o empresari i no gestionar nosaltres el negoci, necessitem que ens portin la justificació de la plantilla mitja, tant del 2014 com del 2008, al igual que les retribucions pagades al 2014, per tal de aplicar la reducció corresponen.
En cas de vendes de participacions o accions, cotitzin o no, han de portar els imports i despeses tant de la venda com de la compra, es cas de compra venda de immobles, millor si porten les escriptures.
En cas de cobrament de premis, es necessari el certificat.
En cas de renda de emancipació,demanin al departament d´ habitatge el justificant de la quantitat concedida
PER EL 2014:

Es manté l’exempció en les prestacions per atur en modalitat de pagament únic en la seva totalitat.
Es mantenen les reduccions en el cas de Activitat en Estimació Directa, per inversió o creació de lloc de treball.
Es manté la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, en aquest cas portar certificat empresa o escriptura.
Nova deducció per contractacions en determinades circumstàncies, en cas de tenir activitat i haver fet contractacions noves, preguem ens portin els contractes realitzats
OBLIGACIÓ DE DECLARAR:

Rendiments del treball de un sol pagador superiors a 22.000 € o 11.200 € de mes de un pagador
Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials amb retenció superiors en conjunt superiors a 1.600 €
Altres rendiments sense retenció superiors en conjunt a 1.000 €
Pèrdues patrimonials superiors a 500 €
PATRIMONI

 

Es manté la tributació sobre aquest impost.

 

MINIM EXEMPT A CATALUNYA: 500.000 €

 

Preguem ens portin:

Certificats bancaris de saldos
Rebuts dels IBI´s dels immobles
Certificats del deutes
Qualsevol altre propietat que puguin tenir (accions,…)
FORTUNY ABAD LLUCH S.L.P.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.