REDUCCIO IRPF 2015

REDUCCIÓ IRPF 2015

Reial Decret-Llei 9/2015 de 10 de juliol

 

Els comuniquem que a partir del 12 de juliol (data d’entrada en vigor del Reial Decret-Llei), queden els tipus de retenció per autònoms i arrendaments, reduïts segons la seguent taula:

 

Avanç del 12 de Juliol 2015 A partir de 12 de Juliol 2015
PROFESIONALS

19%

15%

PROFESIONALS (tres primers anys d’activitat)

9%

7%

CURSOS, CONFERÈNCIES…

19%

15%

ARRENDAMENTS

20%

19,5%

 

 

De igual manera queden també reduïts los tipus impositius de les rendes de l’estavi com les retencions sobre els rendiments de treball, així com els tipus aplicables a no residentes i els pagaments a compte sobre Societats.

Per a mes informació al respecte pot consultar el B.O.E: real decreto-ley 9/2015 de 10 de julio

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.