Gestoria per a particulars

El nostre Objectiu radica en que la complicada tasca administrativa deixi de esser un problema per Vostè, i li oferim un servei de Assessorament i Gestió en els tràmits que li siguin necessaris.

  • Declaracions de Rendes y patrimonials
  • Tràmits Notarial (compra venda, Herències, donacions, poders…)
  • Sol•licituds de prestacions (jubilacions, viduïtat ..)
  • Obtencions de certificats del Registre Civil, de la propietat o mercantil
  • Gestions davant la Administració Local