Assessoria laboral d´empreses

  • Utilitzem els mes ràpids sistemes de comunicació mitjançant la transmissió telemàtica.
  • Confecció de nòmines, càlcul de quitances, contractes, altes, baixes i variacions.
  • Actualització de convenis.
  • Confecció de butlletins de Cotització, Sistema RED.
  • Declaracions de retencions.
  • Parts d’accidents, tramitació de baixes per malaltia.
  • Resum de costos Laborals.
  • Inspeccions.
  • ERE´s
  • CMAC