Assessoria juridica d´empreses

  • Reclamació de morosos
  • Acomiadaments i reclamacions de quantitat davant del Jutjat de lo Social
  • Constitució de societats Mercantil i Civils
  • Fusions, dissolucions
  • Assessorament en concurs de creditors
  • Escriptures de poders, administradors, etc.. ( s’acompanya al client a la notaria i es prepara l’escriptura amb l’oficial amb la finalitat de que el client estigui ben assessorat)
  • Patents i marques
  • Estrangeria