Assessoria fiscal d´empreses

  • Les declaracions es realitzen de forma telemàtica, avisant anticipadament al cient en cas de que sigui a ingressar
  • Confecció de tots els impostos, trimestrals y anuals (IVA, retencions, etc…) tan a PYMES com a GRAN EMPRESA
  • Declaracions censals en general, altes en cens de Operadors Intracomunitaris i exportador
  • Impostos sobre Societats i comptes anuals
  • Aplaçaments, fraccionaments
  • Al·legacions
  • Comprovacions e Inspeccions
  • Reclamacions de IVA
  • Assessorament fiscal de forma permanent