Assessoria comptable per a empreses

  • Portar una correcta comptabilitat es molt mes important de lo que moltes vegades es creu, es per això que li dinem molta importància, portant-la de manera unida a la fiscalitzat.
  • Confecció de la comptabilitat.
  • Realització i enviament de forma periòdica balanços (amb la finalitat de tenir un seguiment continuat del negoci).
  • Assessorament tant si portem la comptabilitat nosaltres com si la porta el propi client.
  • Confecció i presentació de llibres de comptabilitat.