Gestoria d´empreses

Disposar de un bon assessorament es fonamental per al desenvolupament de qualsevol empresa.

Consultoria d’empreses

Estarem sempre a la seva disposició per resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol dubte o consulta i es trobarà sempre informat d’aquelles novetats normatives que pugin afectar la seva activitat.

Rebrà un assessorament altament professional i personal, buscant sempre la màxima confiança amb el client.

 • Reclamació de morosos
 • Acomiadaments i reclamacions de quantitat davant del Jutjat de lo Social
 • Constitució de societats Mercantil i Civils
 • Fusions, dissolucions
 • Assessorament en concurs de creditors
 • Escriptures de poders, administradors, etc.. ( s’acompanya al client a la notaria i es prepara l’escriptura amb l’oficial amb la finalitat de que el client estigui ben assessorat)
 • Patents i marques
 • Estrangeria

Ver más >>

 • Les declaracions es realitzen de forma telemàtica, avisant anticipadament al cient en cas de que sigui a ingressar
 • Confecció de tots els impostos, trimestrals y anuals (IVA, retencions, etc…) tan a PYMES com a GRAN EMPRESA
 • Declaracions censals en general, altes en cens de Operadors Intracomunitaris i exportador
 • Impostos sobre Societats i comptes anuals
 • Aplaçaments, fraccionaments
 • Al·legacions
 • Comprovacions e Inspeccions
 • Reclamacions de IVA
 • Assessorament de forma permanent

Ver más >>

 • Portar una correcta comptabilitat es molt mes important de lo que moltes vegades es creu, es per això que li dinem molta importància, portant-la de manera unida a la fiscalitzat.
 • Confecció de la comptabilitat.
 • Realització i enviament de forma periòdica balanços (amb la finalitat de tenir un seguiment continuat del negoci).
 • Assessorament tant si portem la comptabilitat nosaltres com si la porta el propi client.
 • Confecció i presentació de llibres.

Ver más >>

 • Utilitzem els mes ràpids sistemes de comunicació mitjançant la transmissió telemàtica.
 • Confecció de nòmines, càlcul de quitances, contractes, altes, baixes i variacions.
 • Actualització de convenis.
 • Confecció de butlletins de Cotització, Sistema RED.
 • Declaracions de retencions.
 • Parts d’accidents, tramitació de baixes per malaltia.
 • Resum de costos Laborals.
 • Inspeccions.
 • ERE´s
 • CMAC

Ver más >>