Archive | Assessoria Laboral

REDUCCIO IRPF 2015

REDUCCIÓ IRPF 2015 Reial Decret-Llei 9/2015 de 10 de juliol   Els comuniquem que a partir del 12 de juliol (data d’entrada en vigor del Reial Decret-Llei), queden els tipus de retenció per autònoms i arrendaments, reduïts segons la seguent taula:   Avanç del 12 de Juliol 2015 A partir de 12 de Juliol 2015 PROFESIONALS 19% 15% PROFESIONALS (tres […]

Continue Reading
logo

COTITZACIÓ AUTÒNOMS A PARTIR 2013

Com a novetat, els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic (en aquest cas en l’exercici 2013), i de manera simultània, hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, tindran una […]

Continue Reading