Archive | Autònoms

2016 Societat Civil Privada

Després de moltes consultes vinculants de la direcció General de Tributs, i fins la data, basant-nos en la Llei 27/2014 de 27 de Noviembre, resumim: Las SCP amb lletra “J” en el NIF, i activitat mercantil, per el sol fet d’haver presentat  l’ escrit de constituciò davant de la administraciò en el moment de solicitut del NIF, es considera que els pactes no son secrets, amb […]

Continue Reading

REDUCCIO IRPF 2015

REDUCCIÓ IRPF 2015 Reial Decret-Llei 9/2015 de 10 de juliol   Els comuniquem que a partir del 12 de juliol (data d’entrada en vigor del Reial Decret-Llei), queden els tipus de retenció per autònoms i arrendaments, reduïts segons la seguent taula:   Avanç del 12 de Juliol 2015 A partir de 12 de Juliol 2015 PROFESIONALS 19% 15% PROFESIONALS (tres […]

Continue Reading
logo

COTITZACIÓ AUTÒNOMS A PARTIR 2013

Com a novetat, els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic (en aquest cas en l’exercici 2013), i de manera simultània, hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, tindran una […]

Continue Reading