Assessoria fiscal d´autònoms

  • Les declaracions es realitzen de forma automàtica, avisant anticipadament al client en cas que digui a ingressar.
  • Confecció de tots els impostos, trimestrals i anual, anuals  (IVA, Retencions, etc..) via internet o domiciliats.
  • Declaracions censals
  • Declaracions Intracomunitaries
  • Al·legacions
  • Comprovacions e inspeccions