Assessoria comptable per autònoms

  • Mòduls control de despeses. Estimació Directa, estudi d’ingressos i despeses per tipus i enviament periòdic per un correcte seguiment